Boží prstLk 11, 14-23

Egyptskí zaklínači už po tretej egyptskej rane, po záplave komárov, rozpoznali, že Mojžiš a Áron sú len nástrojmi moci niekoho omnoho mocnejšieho, než boli oni sami. Faraónovi to povedali jasne: „To je Boží prst!“ Ježiš sa odvoláva na túto pasáž z Knihy Exodus, keď hovorí, že Božím prstom vyháňa zlých duchov. A tak svojim poslucháčom nepriamo vyčíta, že majú slabšiu vieru než títo pohanskí zaklínači z dávnych čias. Pohania rozpoznávajú Božie znamenia. A členovia vyvoleného národa sú k nim nevšímaví.

Pane, daj nám rozpoznávať znamenia tvojej prítomnosti v našom živote.

Fr. Damián, OP