B2 03 2. Božie prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo.

B2 03 2. Božie prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo.

„Pane, ty si uprostred nás a tvoje meno sa vzýva nad nami. Neopúšťaj nás, Pane, Bože náš“ napísal prorok Jeremiáš (porov. Jer 14, 9). Človek je stvorený na Boží obraz a nad ním bolo a je vzývané Božie meno. Ježiš spôsobil, že sme v krste boli prijatí za Božie deti....
B2 02  1. Božie prikázanie:  Ja som Pán, Boh tvoj!

B2 02 1. Božie prikázanie: Ja som Pán, Boh tvoj!

Celé znenie prvého Božieho prikázania nachádzame v druhej knihe Mojžišovej – Exodus v dvadsiatej kapitole: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú inú podobu toho,...
B2 01 Návod na život – Desatoro Božích prikázaní

B2 01 Návod na život – Desatoro Božích prikázaní

Odpoveď na otázku, ako postupovať v živote, nám dáva Dekalóg1. Zákon napísaný na kamenné tabule, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj. Ale tento Boží zákon je zapísaný aj hlboko v srdci každého človeka. Akým spôsobom je možné dosiahnuť šťastie na tejto zemi, ale aj...