zákonOdpoveď na otázku, ako postupovať v živote, nám dáva Dekalóg1. Zákon napísaný na kamenné tabule, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj. Ale tento Boží zákon je zapísaný aj hlboko v srdci každého človeka. Akým spôsobom je možné dosiahnuť šťastie na tejto zemi, ale aj šťastie večné? Aká je úloha Božieho zákona v našom živote?

Úlohou Desatora je chrániť v nás špecifické privilégiá, ktoré má každá ľudská bytosť v sebe. Je to zákon, ktorý chráni našu vznešenosť medzi ostatným stvorením. Na to, aby sme porozumeli zákonu Desatora, je potrebné uvedomenie si vlastnej hrdosti, výsady Božieho dieťaťa, ktorú tento zákon chráni. Tento zákon je napísaný formou príkazov a zákazov, a preto pôsobí na naše myslenie, že máme pocit, že Dekalóg obmedzuje našu slobodu. Ale je to presne naopak.

Ak sa detailne pozrieme na svoj život, tak môžeme spoznať, že to, čo nám naozaj berie slobodu, je hriech. Malé skutky – napríklad prvú cigaretu si zapaľujeme preto, aby sme dali najavo svoju slobodu. Ale stáva sa, že tisícu cigaretu si zapaľujeme preto, lebo musíme – nemôžeme bez nej vydržať. Podobne je to s prvým pivom, pohárikom alkoholu… aby sme dali najavo svoju slobodu. Ale s odstupom času sa stáva, že pijeme už nie preto, že si vyberáme, ale preto, že musíme. Každý hriech má v sebe tento mechanizmus. Tak je tomu aj s klamstvom, spočiatku klameme preto, že sa chceme oslobodiť od nepríjemných otázok, ale postupne už musíme klamať, lebo sme zamotaní vo svojom klamstve. Každý hriech nám odoberá slobodu vo väčšej alebo menšej miere. Dekalóg je Boží zákon, ktorý chce chrániť našu vnútornú slobodu.

Ďalšia oblasť, ktorú chce chrániť v našom živote Dekalóg, je schopnosť vstupovať do vzťahu lásky. Máme v sebe schopnosť byť s Bohom vo vzťahu lásky. Boh nechce, aby sme boli vo vzťahu s ním ako sluhovia, nevoľníci či poddaní. Boh túži s každým človekom vytvoriť vzťah lásky. Práve toto v nás buduje Dekalóg. Prvé tri prikázania Desatora hovoria o láske človeka k Bohu. Štvrté až desiate prikázanie hovorí o našich medziľudských vzťahoch, ktoré nemajú mať podobu podriadenosti, nadradenosti, obdivu, zbožšťovania alebo akejkoľvek závislosti na ľuďoch, ale majú byť budované na láske. Božie prikázania v nás chcú chrániť túto ľudskú schopnosť budovať takéto vzťahy. 

Pre lepšie pochopenie zmyslu celého Dekalógu musíme v sebe prebudiť hrdosť, kým sme. Je potrebné si uvedomiť, že Dekalóg v nás chce chrániť najdôležitejšiu pravdu, že v očiach Boha sme aristokrati, Benjamínkovia Božieho stvorenia, že sme vybraní Bohom. Dekalóg, to je Zákon, ktorý stráži naše privilégiá. Takýmito očami je potrebné hľadieť a poznávať a pristupovať k Božím prikázaniam v Dekalógu.


1 Desatoro Božích prikázaní. 

  1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
  3. Spomeň, aby si deň sviatočný svätil.
  4. Cti otca svojho i matku svoju.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
  9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
  10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.