B1 K04 Procesia a bozk oltára

B1 K04 Procesia a bozk oltára

Procesia z latinského slova procedere – postupovať. Predsedajúci biskup alebo kňaz prichádza k oltáru, kráča v sprievode asistencie, miništrantov, diakonov, prípadne ďalších koncelebrantov. Vpredu nesú kadidlo, jeho vôňa je znakom našej modlitby, dvíhajúcej sa k nebu....
B1 K03 Zhromaždenie Božieho ľudu

B1 K03 Zhromaždenie Božieho ľudu

Byť prítomný na svätej omši je veľmi dôležité. Vstúpiť do kostola nie je iba zmenou miesta, ale zmenou sveta. Zanechávame za sebou všetko to, čo ešte očakáva spásu, čo sa zvíja v „pôrodných“ bolestiach. Prichádzame sa tešiť zo spoločenstva svätých, spoločenstva...
B1 03 Otec všemohúci

B1 03 Otec všemohúci

„Verím Boha, otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme“  Boh. Kto verí v Boha, neodvažuje sa ho podrobovať bádaniu. Stačí vedieť, že Boh je. „Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.““ (Ž 14, 1). Nikto nemôže sám sebe dať život. Žijeme preto, že to chcel Boh. Iba Boh nám...
B1 02 Verím

B1 02 Verím

Ako mám chápať svoju vieru? Ako jedinú pravdu, alebo ako jednu z mnohých? Každý človek bol stvorený, aby mal podiel na Láske, ktorou je Boh. Strata dôvery v Boha vytvorila pre človeka nepreklenuteľnú priepasť medzi Bohom a človekom. Túto priepasť nazývame smrť. Ľudské...
B1 K02 Svätá omša – schôdzka

B1 K02 Svätá omša – schôdzka

Bezmyšlienkovitosť a rutina v prežívaní svätej omše je cesta k tomu, že sa ochudobníme o  najväčšiu radosť a fascináciu, aká existuje na tejto zemi, o dary milujúceho Boha. Môže sa stať, že sa budeme podobať kvetom, ktoré nemohli rozkvitnúť, pretože im chýbali...
B1 K01 – Zmysel života

B1 K01 – Zmysel života

A. S. Exupéry v roku 1939 napísal: „Je mi smutno z generácie, ktorá poznala len krčmy, autá a neustále kalkulovanie. Človek zbavený akejkoľvek schopnosti tvoriť už nedokáže v kruhu svojej rodiny vytvoriť tanec alebo báseň. Človek kŕmený štandardnou konfekčnou kultúrou...