B1 K08 KOLEKTA – modlitba dňa

B1 K08 KOLEKTA – modlitba dňa

Úvodné úkony vo svätej omši nazývame očistenie. Po nich nasleduje modlitba kňaza s rozpätými rukami. Táto modlitba sa nazýva Kolekta, zberná modlitba, kôš, ktorý zbiera všetky naše volania, celého zhromaždenia, celej Cirkvi, a predstavuje ich Otcovi cez Ježiša Krista,...
B1 K07 Pane, zmiluj sa

B1 K07 Pane, zmiluj sa

Hodnota lásky, jej trvanie a rozvoj spočíva v schopnosti povedať prepáč, mrzí ma, čo sa stalo. Často sa ľudia vzďaľujú od seba len preto, že si nedokážu priznať popáchané chyby, nedokážu povedať mrzí ma to, čo sa stalo. „Oľutujme svoje hriechy.“ To vypadá na dosť...
B1 09 „Verím v svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých“

B1 09 „Verím v svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých“

„Verím v svätú Cirkev všeobecnú“ Cirkev sa označuje výrazom ekklesia (z gréckeho slovesa ek-kalein, „volať z“; ktoré znamená „zvolanie [zhromaždenia]“. Označuje zhromaždenie ľudu. Tento výraz sa používa na označenie vyvoleného ľudu pred Bohom. Najmä zhromaždenie na...
B1 08 „Verím v Ducha Svätého“

B1 08 „Verím v Ducha Svätého“

„Duch Svätý“ je vlastné meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom. Keď Ježiš zvestuje a sľubuje príchod Ducha Svätého, volá ho „Parakletos“, doslovne, „ten, ktorý je privolaný, advokát“, po latinský „Ad-vocatus“ (Jn 14, 16-26; 15, 26; 16, 7.)...