B2 03 2. Božie prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo.

B2 03 2. Božie prikázanie: Nevezmeš meno Božie nadarmo.

„Pane, ty si uprostred nás a tvoje meno sa vzýva nad nami. Neopúšťaj nás, Pane, Bože náš“ napísal prorok Jeremiáš (porov. Jer 14, 9). Človek je stvorený na Boží obraz a nad ním bolo a je vzývané Božie meno. Ježiš spôsobil, že sme v krste boli prijatí za Božie deti....
B2 02  1. Božie prikázanie:  Ja som Pán, Boh tvoj!

B2 02 1. Božie prikázanie: Ja som Pán, Boh tvoj!

Celé znenie prvého Božieho prikázania nachádzame v druhej knihe Mojžišovej – Exodus v dvadsiatej kapitole: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú inú podobu toho,...
B2 01 Návod na život – Desatoro Božích prikázaní

B2 01 Návod na život – Desatoro Božích prikázaní

Odpoveď na otázku, ako postupovať v živote, nám dáva Dekalóg1. Zákon napísaný na kamenné tabule, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj. Ale tento Boží zákon je zapísaný aj hlboko v srdci každého človeka. Akým spôsobom je možné dosiahnuť šťastie na tejto zemi, ale aj...
B2 K01 Nech Pán prijme obetu

B2 K01 Nech Pán prijme obetu

Kňaz vyzve ľud slovami: „Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.“ Ľud odpovie: „Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej Cirkvi.“ Počas svätej omše kňaz prosí...
B1 K10 Obeta celého stvorenia. Tajomstvo vody a vína.

B1 K10 Obeta celého stvorenia. Tajomstvo vody a vína.

Obeta celého stvorenia. My ľudia nielen rozmýšľame, milujeme, modlíme sa, ale rovnako musíme prijímať potravu, dýchať ako všetky ostatné živé organizmy. Sme časťou prírody, vďaka ktorej jestvujeme. Obklopujúci svet je naším darom. Trochu netypickým darom, pretože...
B1 K09 Stôl slova

B1 K09 Stôl slova

Ďalšou časťou svätej omše je osvietenie. „Tvoje slovo je svetlom pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“1. Oltár Božieho slova, odkiaľ sa počas každej svätej omše číta a komentuje Božie slovo. Pravidelné čítanie Svätého písma môže v každom človeku vypestovať...