Sväté písmoĎalšou časťou svätej omše je osvietenie. „Tvoje slovo je svetlom pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“1. Oltár Božieho slova, odkiaľ sa počas každej svätej omše číta a komentuje Božie slovo. Pravidelné čítanie Svätého písma môže v každom človeku vypestovať osobný príbeh s kresťanstvom. Pred odkrytím Ježišovej prítomnosť v Eucharistii, zaodetej do pokorných šiat chleba a vína, je potrebné začuť Jeho hlas, ktorý nás oslovuje po mene. Aby každý objavil priťahujúci svet, tajomnú záhradu, v ktorej sa prechádza Pán. Kto sa ocitne vo svete Božej prítomnosti, ten ho tak ľahko neopustí. 

Čím je teda Sväté písmo? Je to kniha, ktorá opisuje dlhé obdobie udalostí, v ktorých Boh postupne odkrýval svoju tvár. Dialo sa to v príbehoch ľudí, ktorých si vybral. Všetko sa začalo vyvolením, návrhom, aby na ceste životom kráčali spolu, Izrael a Boh. V priebehu  putovania ľudia chápali čoraz viac z tajomstva Boha, ktorý sa im dával spoznávať skrze to, čo konal a hovoril. Ľudia, ktorí mali citlivé srdce, odovzdávali ďalším generáciám všetko, čomu dokázali porozumieť z veľkosti dobroty, milosrdenstva Toho, ktorý ich sprevádzal ako Verný ochranca. Najskôr sa to dialo cez hovorené slovo, neskôr v písanej forme. Svätopisci písali o odkrývaní Boha svojím spôsobom. Jedni písali o dôležitých, veľkých udalostiach: zmluva s Abrahámom, východ z Egypta, putovanie cez púšť, dobývanie zasľúbenej zeme, narodenie, život, smrť, zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, dejiny Cirkvi. Iní pomocou príbehov odovzdali to, o čom ich poučil Boh. Proroci priamo ohlasovali vypočuté slová od Pána. V Biblii je aj poézia, lebo kde je láska, tam sa objaví verš. Na mnohých stránkach je modlitba, ktorá je otvoreným oknom do srdca osvieteného večnou pravdou. Pravda o Bohu je zapísaná vo Svätom písme. Boh zjavuje pravdu o sebe úplne jednoduchým jazykom. Na stránkach Svätého písma je celkom obyčajný život. Ľudia sa narodia, zápasia so životnými situáciami, milujú, zrádzajú, odpúšťajú, plačú, skáču od šťastia a radosti, ženia sa, vydávajú, majú deti, nakoniec ich stretáva smrť. Každodenný život a skúsenosť ľudí si Boh vybral, aby v nich odkrýval svoj vnútorný život. 

Porozumenie a poslušnosť Božiemu slovu je možná vtedy, ak sa naučíme počúvať a citlivo vnímať každodenné udalosti života. Boh sa túži každému človeku v priebehu cesty života postupne zjavovať. Pre ľudí s otvoreným srdcom sa Sväté písmo stáva cestou k osobnému stretnutiu so živým Bohom. Vo svätej omši je prestretý stôl Božieho slova, aby preniklo a stalo sa pokrmom pre každého, kto ho počúva.


1 Žalm 119, 105

Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.