B1 K10 Obeta celého stvorenia. Tajomstvo vody a vína.

B1 K10 Obeta celého stvorenia. Tajomstvo vody a vína.

Obeta celého stvorenia. My ľudia nielen rozmýšľame, milujeme, modlíme sa, ale rovnako musíme prijímať potravu, dýchať ako všetky ostatné živé organizmy. Sme časťou prírody, vďaka ktorej jestvujeme. Obklopujúci svet je naším darom. Trochu netypickým darom, pretože...
B1 K09 Stôl slova

B1 K09 Stôl slova

Ďalšou časťou svätej omše je osvietenie. „Tvoje slovo je svetlom pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“1. Oltár Božieho slova, odkiaľ sa počas každej svätej omše číta a komentuje Božie slovo. Pravidelné čítanie Svätého písma môže v každom človeku vypestovať...
B1 K08 KOLEKTA – modlitba dňa

B1 K08 KOLEKTA – modlitba dňa

Úvodné úkony vo svätej omši nazývame očistenie. Po nich nasleduje modlitba kňaza s rozpätými rukami. Táto modlitba sa nazýva Kolekta, zberná modlitba, kôš, ktorý zbiera všetky naše volania, celého zhromaždenia, celej Cirkvi, a predstavuje ich Otcovi cez Ježiša Krista,...
B1 K07 Pane, zmiluj sa

B1 K07 Pane, zmiluj sa

Hodnota lásky, jej trvanie a rozvoj spočíva v schopnosti povedať prepáč, mrzí ma, čo sa stalo. Často sa ľudia vzďaľujú od seba len preto, že si nedokážu priznať popáchané chyby, nedokážu povedať mrzí ma to, čo sa stalo. „Oľutujme svoje hriechy.“ To vypadá na dosť...
B1 K06 Pán s vami

B1 K06 Pán s vami

Túto výzvu z úst kňaza počúvame viackrát počas svätej omše. Časté opakovanie spôsobuje, že bezmyšlienkovite odpovedáme: „I s duchom tvojím“.  Táto výzva chce zmeniť čisto ľudský pohľad na spoločenstvo, ktoré počas svätej omše tvoríme. Nepríjemný pocit, že vedľa sedí...
B1 K05 „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“

B1 K05 „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“

Prežehnanie. Znak kríža, počas ktorého vyslovujeme meno Boha. Stojíme pred tvárou Boha, ktorý sa nám dal poznať ako milujúci Otec, nám blízky jednorodený Syn Ježiš Kristus a vnútorne nás premieňajúci Duch Svätý. Stretávame sa s konkrétnou osobou, jediným Bohom...