Vystúpil na nebesia. Kde je teraz?

Sedí po pravici Otca. Keď svätý Augustín komentoval túto časť Vyznania viery, pripomenul, že je potrebné rozumieť tomu, čím je v biblickej reči pravica, aby sme sa nesnažili hľadať ľavicu. Pravica Boha, označuje večné šťastie. Pravicou Boha sa nazýva nevysloviteľné, nepredstaviteľné šťastie a úspech. Toto je „pravica Otca“, kde Kristus zasadá.

Čo to znamená, že tam zasadá? Že tam je jeho sídlo, tam býva, tam je jeho domov. Pravica Otca znamená definitívny vstup Ježišovej ľudskej prirodzenosti do nebeskej sféry Boha. Ježiš Kristus vstúpil raz navždy do nebeskej svätyne a neprestajne sa prihovára za nás ako prostredník.

Odtiaľ príde v sláve súdiť živých i mŕtvych. Vyznávame spasiteľa a nebojíme sa sudcu! Kto v tomto živote verí v Ježiša Krista, plní jeho prikázania a miluje ho, ten sa nebude báť, keď príde súdiť živých i mŕtvych. Nielenže sa nebude báť, ale bude túžiť po tom, aby prišiel čo najskôr. Čo môže byť pre človeka väčším šťastím ako to, že sa blíži chvíľa, že prichádza niekto, po kom túži, keď prichádza ten, koho miluje? V súčasnosti je naším ochrancom, potom bude naším sudcom.

Počúvajme sv. Jána: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca obhajcu: Ježiša Krista, Spravodlivého.“ (1 Jn 1, 8-9.2, 1)

Predstavte si, že máte spor, ktorý sa má dostať na súd. Čo v takej situácii robíte? Hľadáte najlepšieho advokáta, aby vás na súde čo najlepšie obhájil. Keby túto vašu kauzu nedotiahli do konca, a vy by ste sa dozvedeli, že v ďalšom procese sa sudcom stane váš obhajca, ako veľmi by ste sa potešili z takejto správy? Mojím sudcom bude ten, kto bol nedávno tvojím obhajcom. Ježiš Kristus je ten, ktorý sa teraz modlí a prihovára za nás k Otcovi. Máme ho ako svojho obhajcu a bojíme sa, keď sa zjaví ako sudca? Naopak, hovorí svätý Augustín, pretože sme ho privolávali ako svojho ochrancu, pokojne a s nádejou čakáme na jeho príchod ako sudcu.


Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.