B1 03 Otec všemohúci

B1 03 Otec všemohúci

„Verím Boha, otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme“  Boh. Kto verí v Boha, neodvažuje sa ho podrobovať bádaniu. Stačí vedieť, že Boh je. „Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.““ (Ž 14, 1). Nikto nemôže sám sebe dať život. Žijeme preto, že to chcel Boh. Iba Boh nám...
B1 02 Verím

B1 02 Verím

Ako mám chápať svoju vieru? Ako jedinú pravdu, alebo ako jednu z mnohých? Každý človek bol stvorený, aby mal podiel na Láske, ktorou je Boh. Strata dôvery v Boha vytvorila pre človeka nepreklenuteľnú priepasť medzi Bohom a človekom. Túto priepasť nazývame smrť. Ľudské...
B1 01 Srdce – rozum – ruky

B1 01 Srdce – rozum – ruky

Otázkou prvej časti prípravy je obsah našej viery. Základným textom bude vyznanie viery – Verím v Boha. Život viery chce zaznieť celou ľudskou bytosťou. Boh túži po našom srdci, chce byť poznaný rozumom a viditeľný v našich skutkoch. Pápež Benedikt XVI. hovorieval, že...