Kristus nám prišiel otvoriť nebo - akad. maliar Ladislav ZáborskýZostúpil k zosnulým. Odkiaľ pochádza a kde sa vzalo také myslenie? Hebrejské slovo – šeol a grécke – hádes označuje miesto, kde sa nachádza človek po smrti. Ľudia v Ježišovej dobe vnímali svet v troch vrstvách (Nebo – Boží svet, Zem – svet ľudí, Podsvetie – svet mŕtvych). V Biblii sa delí podsvetie na dobrý a zlý šeol.
Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým, šiel v protismere času na úplný začiatok, aby sa stretol s praotcom Adamom a s pramatkou Evou a všetkými spravodlivými, aby ich vytiahol z hrobu. Ježiš Kristus tým, že zostúpil k zosnulým, priniesol záchranu, (spásu) všetkým tým, ktorí zomreli pred Kristovou smrťou na Kríži. Kristus všetkým spravodlivým ohlasuje radostnú zvesť, nie tým, že ich informuje, ale vyťahuje ich z moci podsvetia. Ježiš urobil zo smrti bránu do života. Zostúpením k zosnulým Ježiš vykúpil smrť.

Tretieho dňa vstal mŕtvych. Ježiš Kristus sa stal novým Adamom. Pričom jeho vzkriesenie z mŕtvych nie je návrat späť k biologickému životu. (Ako napríklad v prípade Jairovej dcéry, Naimského mládeneca, či Lazára, ktorých Ježiš vzkriesil z mrtvých.) Ježišovo zmŕtvychvstanie je oslávenie ľudskej prirodzenosti, je vstupom Ježiša do slávy. Ježiš Kristus nám ukazuje nový rozmer ľudskej prirodzenosti, ktorá je prijatá do večného života v Bohu.

Bolo vzkriesenie mŕtvych historickou udalosťou? Niektorí s tým majú problém:

  1. Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych, lebo jeho telo bolo ukradnuté, a preto bol prázdny hrob.
  2. Ďalšia z námietok, učeníci z veľkého smútku a myšlienkových pochodov si vsugerovali, vyfantazírovali správu o jeho vzkriesení, a tú potom šírili.
  3. Ďalší názor, Kristus patril do nadprirodzeného sveta, mátoh, strašidiel.

Prázdny hrob nie je svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní. Prázdny hrob nie je dôkaz. Svedectvo žien, apoštolov a iných ľudí, ktorí sa stretli osobne so zmŕtvychvstalým Kristom. Nemôžeme oddeliť skutočnosť prázdneho hrobu od svedectiev so zmŕtvychvstalým.

Svedectvo so zmŕtvychvstalým je silný dôkaz. Učeníci pri zajatí Ježiša mali strach a boli zbabelí. Ale po pochovaní Ježiša vychádzajú na námestia a ohlasujú zmŕtvychvstalého Krista!? To sa nedá psychologicky vysvetliť. To nemohlo vyjsť z ich strachu. To by boli iné obrazy.
Ježiš neodišiel preč, ale vstúpil do svojej slávy. „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Mt 28, 20

My dnes Ježiša vierou rozpoznávame v iných skutočnostiach, tajomne prítomného v Eucharistii, skrze Ducha Svätého v Cirkvi, v spoločenstve modlitby, vo svojom srdci…


  1.  Porov. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi Lk 16, 19-31.
  2. Gal.; 1 Kor 15, 20-22 „Ale Kristus vstal mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.“

 

Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.