Ďakujeme!

Ďakujeme za vaše pripomienky, veľmi si vážime váš záujem o farnosť.