Dôkaz zmŕtvychvstaniaJn 16, 5-11

„Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ Prítomnosť Tešiteľa posilní učeníkov a urobí ich schopnými vyhrať boj so svetom. Spoznajú vlastnú zodpovednosť za hriech vzhľadom na spravodlivosť, súd a rozsudok.

Evanjelista to vysvetľuje tak, že budú schopní ukázať svetu hriech, ktorý Ježiš chce z človeka sňať. Je to prvý znak svedectva. Prejavom Ducha je osobné puto s Ježišom, ktoré otrasie svetom. To bude ich silou a bezpečím. Svet nemá nič pevné, o čo by sa mohol bezpečne oprieť.

Druhou formou svedectva voči svetu je spravodlivosť. Zmŕtvychvstanie Ježiša bolo ponížením kniežaťa tohto sveta. Vo vedomí, že konečne zvíťazil nad Spravodlivým, že sa mu ho podarilo dostať do svojej ríše smrti. Osudy sa obracajú, do ríše smrti sa dostal Život a zdanlivý víťaz sa stáva porazeným. Učeníci môžu vydávať toto svedectvo vďaka darom Ducha Svätého.

Fr. Šimon OP