iróniaJn 11, 45-56

Prvou iróniou je dôvod Ježišovho odsúdenia. Ježiša k smrti privedie to, že mnohí Židia v neho uverili, čo sa Ježišovým nepriateľom nepáči. Jeho život sa musí ukončiť, lebo v iných život rozmnožil. Tou druhou je cieľ jeho odsúdenia. Židia chcú predísť tomu, aby sa jeho učenie rozšírilo, aby v neho neuverili všetci. A tiež aby Rimania neprišli robiť poriadky s národom a chrámom. A presne to docielia. Nie tým, že by Ježiša nechali žiť, ale že ho zabijú. Viera v neho sa rozšíri do všetkých kútov zeme, dokonca i za hranice vyvoleného národa. Božím ľudom už nebude Izrael, ale stane sa ním spoločenstvo tých, ktorí uveria v Krista. A jednu generáciu po Kristovi rímska armáda vtiahne do svätého mesta, aby si úplne podrobila ten národ, ktorý jeho autority chceli uchrániť pred jedným Galilejčanom.

Pane, daj nám uveriť, že konáš svoje skutky aj napriek zlomyseľnosti tých, ktorí si privlastňujú svetskú moc.

Fr. Damián, OP