V čase, keď sú brány chrámov zatvorené alebo účasť na sv. omšiach obmedzená, zostáva prežívanie sviatočných dní mnohým umožnené iba v kruhu najbližšej rodiny.
Sledovanie TV prenosov je avšak pre rodiny zvlášť s deťmi náročné, pretože tie potrebujú interakciu.
Zároveň otcovia rodín zostávajú často nepripravení túto výzvu zvládnuť sami.

Na tejto stránke vám ponúkame „Liturgiu domácej cirkvi“, ktorú pripravuje ThLic. Róbert Neupauer, absolvent Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre štúdium teológie manželstva a rodiny v Ríme, kňaz vyčlenený pre pastoráciu rodín Spišskej diecézy. Texty sú verejne dostupné na stránkach Centra pre rodinu BB diecézy: http://rodinabb.sk/liturgia-rodiny/.

Tento spôsob prežívania liturgie v rodinách sa už počas predchádzajúcich vĺn zatvorenia chrámov stretol s veľkým ohlasom v samotných rodinách.

Loader Loading...
EAD Logo Načítavanie trvá príliš dlho?

Reload Znovu načítať
| Open Otvoriť v novej karte

Stiahnuť [658.46 KB]

Predchádzajúce nedele a slávnosti:

 

Share This