Matka Božia nad jasličkami - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 2, 16-21

Obsahom dnešného sviatku je pravda našej viery, že Mária z Nazareta porodila Ježiša, ktorý je pravý Boh a pravý človek. Boh sa stal človekom! Ostáva tým, čím bol, a vzal si to, čím nebol, a pritom ani nesplynul, ani sa nerozdvojil.

Slovo Ježiš znamená, že Boh je moja záchrana. Záchranu potrebuje ten, kto je v nebezpečenstve. Kto nevie o tom, že je v nebezpečenstve, ten nepotrebuje záchrancu, nepotrebuje Ježiša.

Reakcie na túto skutočnosť boli a dodnes sú rôzne, pastieri sa radovali, mudrci boli prekvapení, Herodes vystrašený. „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“.

Fr. Šimon OP