„Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ Ale oni mlčali. A čo by mu aj mohli odpovedať: že život vola alebo syna je dôležitejší od akéhosi človeka?
 
Evanjelista Lukáš chce pravdepodobne vysvetliť, že učení v Písme a farizeji si začali uvedomovať, že majú do činenia s autentickým učiteľom, ktorý je silno zakorenený v tradícii Izraela. Učiteľ, ktorý chce rozvinúť základnú zásadu, ktorou je centrálne miesto človeka, ako interpretačného kľúča celej Tóry.
 
Svojimi otázkami, na ktoré Ježiš nedostal odpovede, sa stáva Majstrom bez diskusie.
 
Fr. Šimon OP