Lk 1,39-56
Dnes čítame, ako Mária navštívila svoju príbuznú Alžbetu, ktorá počala v pokročilom veku. Táto návšteva je v niečom mimoriadna. Možno je vedená Máriinou zvedavosťou, pretože pri zvestovaní jej anjel Gabriel ukázal príklad Alžbety ako znak Božej všemohúcnosti, pretože počala aj napriek svojej starobe. No oveľa viac je vedená Božím duchom pomôcť príbuznej v jej očakávaní. Jeden zo znakov duchovného života je, že nás robí darom pre druhých, dáva nám poslanie. Podobne ako keď pri svätej omši prijímame Eucharistiu. Prijímame ju síce pre svoj osobný duchovný život, no hneď nato sme poslaní domov, aby sme Krista priniesli všade tam, kde je to potrebné. S vedomím Božej blízkosti, jeho obetavej lásky, ale tiež duchovnej radosti.

Pane, pomáhaj nám prijímať tvoje dary, aby sme vedeli dávať, čo sme od teba dostali.

Fr. Irenej, OP