hnevMt 5, 20-26

Každý, kto sa hnevá na brata, pôjde pred súd? Svätý Tomáš Akvinský pri čítaní Ježišových slov o hneve pripomína, že hnev môže mať tri úrovne. Prvou je hnev, keď sa ešte ukrýva v srdci človeka. Druhou je taký, keď sa prejaví aj navonok. A treťou je hnev, keď už vyústi do ublíženia niekomu. V nejakej forme sa dotýka každého z nás. Záleží však, ako s ním pracujeme. Dokonca aj samotný Ježiš občas pociťoval hnev. Hnev je jednou z našich vášní a môže byť dvojaký. Niekedy je najlepšou reakciou na situáciu, ktorej sme svedkami. Vtedy náš rozum udržiava hnev na uzde a dáva podnet, aby sme konali dobro, napríklad bránili niekoho, komu sa ubližuje. Takýto hnev je správny, je cnosťou. Ale niekedy sa hnev utrhne z reťaze rozumu a uteká opačným smerom, ako by nás mala viesť láska. A neraz nás hnev vedie aj k tomu, aby sme niekomu ublížili. Nuž, a takýto hnev si rozhodne odsúdenie zaslúži.

Pane, daj nám dobre rozlišovať dobrý hnev od hnevu, ktorý nás i druhých ničí.

Fr. Damián, OP