Múr rozdeleniaJn 7, 40-53

Nikodém bol farizej a popredný Žid. Je pekným príkladom vzdelaného človeka, ktorý dozrieval vo viere. Najskôr prišiel za Ježišom v noci, zo strachu a povedal: „Vieme, že si prišiel od Boha.“ (Jn 3, 2) V dnešnom úryvku chce spravodlivý proces pre Ježiša. Na konci: „Priniesol sto libier (50 kg) zmesi myrhy a aloe.“ (Jn 19, 39) Stal sa súčasťou najbližšej rodiny, ktorá zabezpečuje Ježišov pohreb.

Zákon mal byť pre Boží ľud ukazovateľom cesty života. Čo sa stalo? Pre mnohých sa stal prikrývkou svojvoľného správania a prisvojovania pravdy. Dnešný úryvok je aj odpoveďou, prečo niektorých ľudí Boží zákon neviedol k prijatiu Mesiáša, ale jeho odmietnutiu. Nikodém je príkladom, že problém nie je v zákone. Aj on sa riadi zákonom:

„Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Nikodém nedostáva odpoveď, je ponížený argumentami „ad hominem.“ Častý jav ľudí, ktorí, ak nemajú argumenty, začnú druhú stranu ponižovať, zosmiešňovať…

„Všetci sa vrátili domov“. Smutný koniec a rozdelenie, ktoré trvá po dnešný deň. Môžeme sa otvoriť Ježišovi a obdŕžať život alebo ho odmietnuť. Každý má slobodnú vôľu.

Fr. Šimon OP