umývanie nôh JežišoviJn 12,1-11

Vo Veľkom týždni sa niekoľkokrát stretneme s obrazom pomazania/umytia nôh. Dnes je to Mária a vo štvrtok to bude Ježiš, ktorí sa rozhodnú urobiť prácu sluhov tej doby. Ježiš presviedča Petra, že tí, ktorí sú umytí, potrebujú si už iba umyť nohy, aby boli pripravení vojsť na hostinu. Dnes je to Mária, ktorá bez slov koná prácu sluhu. No je to Ježiš, ktorý oceňuje jej lásku vyjadrenú v tomto geste. Keď svätý Augustín komentuje tento úryvok, hovorí, že Mária pomazala Ježiša z lásky. No tým, že utrela Ježišovi nohy svojimi vlasmi, sama získala pomazanie Duchom, ktorý ju upevní vo vernosti pod krížom a privedie k tajomstvu zmŕtvychvstania.

Pane, iba pokora a sklonenie k tvojim nohám nám otvárajú dvere pre vstup do tajomstva tvojej smrti a zmŕtvychvstania.

Fr. Irenej, OP