horizontLk 20,27-40

V evanjeliu máme príklady, keď aj diabol dokáže citovať Písmo, keď sa mu to hodí, aby pokúšal Ježiša. Dnes podobným spôsobom citujú Mojžiša saduceji, politická reprezentácia vtedajšieho Izraela. Aby podkopali autoritu Písma, vieru v zmŕtvychvstanie a duchovnú realitu, prídu za Ježišom s príbehom o siedmich mužoch a jednej žene a chcú pozemskú realitu predĺžiť do tej nebeskej. Ježiš sa im nevysmieva ani ich nezhadzuje. No ukazuje im, že realita viery a lásky k Bohu otvára nové horizonty.

Na zemi, keďže sme ako ľudia smrteľní, zachovanie potomstva, radosť zo sexuality, pevnosť vzťahov sú veľmi dôležité hodnoty. No kde človek nezomiera a nie je v pozemskom slova zmysle telesný, tam sa plnosť života presúva na prijatie a duchovné spojenie v pravde a prežívaní spoločného dobra. Ľudia budú „ako anjeli“ v nebi. No aj anjeli môžu padnúť pýchou. Preto sa obnovujme v dôvere a Božej blízkosti.

Pane, daj nám srdce vnímavé nielen pre veci tohto sveta, ale aj pre večné.

Fr. Irenej, OP