Lk 12, 49-53

Témou dvanástej kapitoly Lukášovho evanjelia je koniec sveta. Život v takej podobe, ako ho zakusujeme teraz, sa jedného dňa skončí.

Nastane deň ako horiaca pec. „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ Tento oheň niektorých ľudí rozpáli k ešte silnejšej láske k Bohu a blížnym. Ale pre iných ľudí bude dňom páliacej hanby.

Každý deň pracujeme na tom, čo sa stane po všetkých dňoch. Pracujeme na vlastnú večnosť. Boh nám ponúka vo sviatostiach Ježiša, ktorý je zárodkom ohňa večnej lásky.

Fr. Šimon OP