Mt 6, 1-6.16-18

Znakom popola začíname štyridsaťdňovú prípravu na slávnosť Ježišovho víťazstva nad smrťou. Pri spaľovaní vzniká svetlo aj popol.

Modlitba, pôst a almužna. Modlitba je prejav úcty voči Bohu, almužna podaním ruky alebo srdca blížnemu, pôst umŕtvením tela. Sú to skutky svetla, ktoré sme pozvaní konať, aby sme nezabudli na cieľ nášho života, ktorým je zmŕtvychvstanie.

Túžba po nesmrteľnosti vždy bola a je prítomná v ľuďoch. Mýtický vták Fénix si postaví z vonných korení hranicu na najvyššom strome, a tú vychádzajúce slnko zapáli. Starý Fénix na hranici zhorí, ale o tri dni z popola vylezie červík, ktorý sa cez noc premení na nového krásneho vtáka. Mladý Fénix vyrobí zo zvyšku popola vajce, ktoré odnesie na oltár.

Fr. Šimon OP