Mesiac október je mesiac úcty k starším a my pozývame našich seniorov na posedenie do Klubu u Jakuba vo štvrtok 27. 10. o 16.30 hod. Páter Albert bude mať prednášku na tému „Staroba nie je zlá“ (alebo „Objavovanie krás staroby“) a svojimi piesňami spríjemní posedenie aj náš rodinný spevácky zbor s deťmi.

Tešíme sa na stretnutie!

Staroba nie je zlá