Loďka do svetla - akad. maliar Ladislav ZáborskýFarizeji zachovávali náboženské predpisy do bodky. Ježiša obviňujú, že je príliš laxný, ľahostajný voči predpisom. „Začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba“. Vnútorne sú presvedčení, že im nedokáže dať znak, aký chcú. „On si v duchu vzdychol.“ Len nedávno urobil znamenia, dvakrát rozmnožil chleby, preto povedal: „Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Evanjelista chcel vyjadriť, že sa jedná o neveriacu bandu, ktorá za každú cenu hľadá potvrdenie svojej nevery.
 
„Nechal ich tam.“ Nesúdi, nepotupuje, ale necháva ich s vlastnými myšlienkami. Žiaden znak ľudí tohto typu nezmení, ale sa ešte viac upevnia v odpore, nepriateľstve, nevere. Dôležité je pestovať v sebe pomer viery a rozumu. Kto chce iba rozumieť bez viery, ten blúdi. A blúdi tiež ten, kto by chcel veriť bez toho, aby sa snažil porozumieť. Tajomstvá viery nezabíjajú rozum, ale mu dávajú krídla. Ani rozum sa nemá báť viery, ani viera rozumu.
 
Flámsky spisovateľ Felix Timmermans (1886-1947) vo svojej poviedke opisuje mentalitu starej panny, ktorá čaká na to, aby ju požiadali o ruku, nie však, aby sa vydala, ale aby mohla s veľkou dôstojnosťou odmietnuť. Hľadám spôsoby pre svoju vieru alebo dôvody svojej nevery?
 
„Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24)
 
Fr. Šimon OP