púšťLk 4, 1-13

„Duch vodil Ježiša štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.“ Púšť – v hebrejčine Mitbar – odkiaľ hovorí Boh. V staroveku vedeli, že ak niekto ide sám na púšť, tak tam ide preto, aby počúval Boha. Aby v sebe objavil vnútorný chrám, kde býva Boh.

Gréci v staroveku rozpoznávali v človeku tri sféry: telo, duša, duch. Tri pokušenia, ktorým je Ježiš vystavený, Otcovia cirkvi pripodobňovali k trom sféram človeka. Ježiš šiel na púšť ako na vojnové pole. Urobil to zámerne, aby diabla vyzval k útoku; keby diabol neútočil, Ježiš by nezvíťazil.

Ježiš dal najavo, že je úplne slobodný, ukázal plnú integritu ľudskej osoby tela, duše, ducha. Aby nám názorne ukázal závisť diabla vo vzťahu k nám, keď sa snažíme dosiahnuť vyššie ciele. Púšť, ako protiklad rajskej záhrady, sa stáva miestom víťazstva človeka nad satanom a zmierením človeka s Bohom.

Fr. Šimon OP