nedeľa siedmy deňMk 2,23-28

Včera sme uvažovali o pôste a dnes o sobote, ktorá má pre židov význam podobný nedeli pre kresťanov. Teda prečo sláviť nedeľu a čo robiť, prípadne nerobiť v nedeľu? Siedmy deň patrí Bohu. A s ním sme aj my pozvaní darovať sa Bohu. Čo to znamená? Stretnúť sa s Bohom v chráme, počúvaním Božieho slova a prijímaním Božieho tela nás Boh pozýva kultivovať duchovný princíp nášho ľudského života. Cez vedomie jeho lásky, starostlivosti a aj spravodlivosti si nás pretvára na svoj obraz a tak nám pomáha k účasti na jeho tajomstve. Boh je Pánom a učí aj nás byť nie otrokmi tela alebo svojho egoizmu. Učí nás byť pánmi aj nad sobotou, teda slobodnými ľuďmi, ktorí svoju slobodu vkladajú do služby lásky k Bohu a blížnemu.

Pane, urob nás skutočne slobodnými.

Fr. Irenej, OP