Sv. FaustínaApoštolka Božieho milosrdenstva
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 25. august 1905, Głogowiec, Poľsko;
Smrť: 5. október 1938 (33 ročná), Krakov-Łagiewniky, Poľsko;
Beatifikácia: 18. apríl 1993, sv. Ján Pavol II.;
Kanonizácia: 30. apríl 2000, sv. Ján Pavol II.;
Sviatok: 5. október

Životopis: Helena Kowalská sa narodila neďaleko poľského mesta Łódż, v početnej roľníckej rodine. Absolvovala len tri triedy základnej školy. Od detstva cítila povolanie k rehoľnému životu. Ako šestnásťročná začala pracovať v zámožnejších rodinách. Svojou poctivou prácou si získala sympatie a uznanie svojich zamestnávateľov. V roku 1924 mala na zábave víziu umučeného Krista, ktorý ju nabádal, aby už zrealizovala svoje povolanie. Tak odcestovala do Varšavy, kde žiadala o prijatie do viacerých reholí. Všade ju však odmietli. Nakoniec ju prijali do Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva pod podmienkou, že si zabezpečí nejaké veno, na ktoré si musela ešte rok popracovať vo svete. Do Kongregácie vstúpila 1. augusta 1925. Pri obliečke dostala meno Mária Faustína od Najsvätejšej Sviatosti. Pôsobila vo viacerých domoch Kongregácie (Łagiewniky, Vilnius, Varšava, Płock). V kláštoroch si horlivo konala povinnosti kuchárky, predavačky pečiva, záhradníčky a vrátničky. Viedla mimoriadne bohatý duchovný život, ktorý v sebe skrýval rôzne mystické dary. Mala dar bilokácie, ukrytých stigiem, čítania v ľudských srdciach, proroctva, mystických zásnub. Mnoho trpela fyzicky i duchovne. Pán Ježiš ju určil za sekretárku a rozdeľovateľku svojich milostí. Jej poslanie spočívalo v hlásaní svetu pravdy o milosrdnej Božej láske, vyprosovaní Božieho milosrdenstva pre svet praktizovaním nových foriem úcty Božieho Milosrdenstva (obraz, sviatok, korunka a hodina Milosrdenstva) a inšpirovaní apoštolského hnutia Božieho Milosrdenstva, ktoré realizuje tieto úlohy a snaží sa o kresťanskú dokonalosť cestou dôvery voči Pánu Bohu a milosrdenstva k blížnym. Na žiadosť samého Ježiša a svojich spovedníkov zanechala Denníček, opisujúci jej duchovné zážitky, ktorý sa počíta medzi vynikajúce diela mystickej literatúry. V roku 1995 bola uznaná za duchovnú spoluzakladateľku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Je pochovaná v kaplnke svojej Kongregácie v krakovských Łagiewnikach.

Pomoc: patrónka apoštolov Božieho milosrdenstva, orodovníčka za hriešnikov a za duše v očistci, za pochybujúcich, za umierajúcich, rozdeľovateľka milostí Božieho milosrdenstva;

„Posielam ťa k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť.“ (Ježiš sv. Faustíne, Den. 1588)

 

Faustína Kowalská: Pomôž mi, Pane, aby som bola milosrdná (#modlitsasosvatymi)

Nech si tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj. Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko, modlila sa svätá Faustína Kowalská, apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorej život však ani zďaleka nepripomínal prechádzku ružovou záhradou. Čítajte ďalej na Slovoplus.sk