Duch Boží - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 15, 26 – 16, 4

„Každý, kto vás zabije, sa bude nazdávať, že tým slúži Bohu.“ V predchádzajúcich veršoch sme počúvali o nenávisti sveta voči Ježišovi a jeho učeníkom. Veľká dráma bude sprevádzať Ježišových priateľov, ich konanie dobra bude odmenené zlom.

Ježiš hovorí, že kto zakúša nezaslúžené utrpenie, tomu daruje svoju najväčšiu moc. Niet väčšej moci na tomto svete ako Duch Svätý, ktorý je vo svete suverén a poradí si s každou situáciou. Je Tešiteľom a chce byť privolávaný do života každého človeka. Ak to nerobíme, ostaneme sami a nespoznáme jeho moc. Je aj Duchom, ktorý odkrýva zlo vo svete.

Duch sveta, diabol, nás chce presvedčiť, že Boh je nepriateľ človeka. Ježiš prináša pravú tvár Otca. Svojou smrťou túto pravdu spečatil. Že sme milovaní bez ohľadu na to, ako nás hodnotí svet. Sme milovaní Bohom bez podmienok. Taká je pravda, o ktorej nás neustále presviedča Duch Svätý. Svedectvo učeníkov je prejavom Ducha Tešiteľa. Spravodliví sú šťastní nie preto, že trpia, ale preto, že utrpením svedčia o tom, čo je pravda.

Fr. Šimon OP