UčiteľMt 23, 1-12

„Jediný je váš Učiteľ, Kristus.“ Ježiš je v dnešnom evanjeliu predstavený ako starozákonný prorok Jeremiáš – v odmietnutí a bezradnosti svojej lásky. Jeremiáš celý život miloval svoj národ, ktorý ho nakoniec odsúdil na smrť, v poslednej chvíli ho však zachránili nepriatelia. Napriek nevraživosti, ktorú zažíval, v Jeremiášovi nikdy nebola nenávisť voči svojmu ľudu.

Aj Ježišove slová u mnohých vyvolávajú agresiu, je bezradný pred svojím ľudom. Proroci sú niečo ako soľ v rane. Bez ich hlasu by sme sa možno úplne prispôsobili svetu a jeho mysleniu. Keby Ježiš nepoužíval prorocký štýl, pravdepodobne by neskončil na kríži. Evanjelista ostáva verný Ježišovmu štýlu, ktorého cieľom nie je potlesk, ale vernosť Božiemu slovu aj za cenu straty popularity, či smrť.

Náš život je cesta, ktorá má byť školou. Všetci sa máme stávať žiakmi, ktorí sú hladní po poznatkoch. Najdôležitejšou činnosťou žiaka je počúvať učiteľa. Ježiš svojich priateľov, teda aj nás, neposiela učiť, ale pomáhať ľuďom, aby sa stali žiakmi jediného Učiteľa. Teda najdôležitejšia otázka nie je tá, koľko toho viem, ale či poznám svojho Učiteľa.

Fr. Šimon OP