Mk 3, 22-30

Kresťanská tradícia veľa uvažovala nad tým, čo znamená, že sa neodpúšťa naveky tomu, kto sa rúha Duchu. Chce azda nekonečne dobrý Boh zadržiavať odpustenie? Obvinenia zákonníkov skôr ukazujú, prečo sami nie sú schopní odpustenie prijať. Videli skutky, ktoré koná Duch Svätý, no považovali ich za diela diabla. Odpustenie je ďalším z nich. Ani najdokonalejšie dobro im nie je dosť dobré. Ježišove slová nás tak varujú pred postojom, ktorý za dobrom vidí stále nejaké zlo. Pred zvráteným pohľadom, ktorý chce všetko očierniť.

Pane, pomôž nám tešiť sa z dobra a zbaviť sa očierňovania dobrých úmyslov blížnych.

Fr. Damián, OP