Mt 2, 13-18

„Herodes… dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol.“ V poviedke „O úteku pred vlastným tieňom“ sa píše o istom človeku, ktorý sa chcel za každú cenu vyslobodiť, utiecť z vlastného tieňa. Útek sa mu zdal najlepším riešením. Ale tieň ho prenasledoval krok za krokom a nestratil sa mu ani pri najväčšej rýchlosti. Nakoniec úplne vyčerpaný padol k zemi a zomrel.

Utekať je možné neustále, do tmy, ničoty, a možností k tomu máme stále viac. Čo je mojím tieňom, mojou temnou stránkou života, ktorá ma prenasleduje? Útek z vlastného tieňa ešte nikomu z nás nepomohol, len prehĺbil to, čoho sme sa chceli útekom zbaviť.

Tieň je miesto, kde priamo nedopadá svetlo. Herodes bol zmätený a aby nestratil kráľovstvo, chce Ježiša zabiť. Keby aj Herodes uveril v Ježiša, mohol na tejto zemi spokojne a v onom živote bez konca kraľovať. Ježiš je svetlo, ktoré osvetľuje každú tmu aj tieň. On neprišiel nikoho z nás zosadiť, ale prišiel poraziť diabla, ktorý nás obviňuje a prenasleduje. Ježiš sa narodil, aby už nikto z ľudí nemusel pred nikým a ničím utekať.

Fr. Šimon OP