Jn 2, 1-11

„Stálo tam šesť kamenných nádob.“ Číslo šesť je číslo človeka a tiež nedokonalosti. Prázdne kamenné nádoby vyjadrujú aj nenaplnené ľudské túžby. Mária prosí Ježiša, aby vyrovnal ten nepomer: „Nemajú víno“. Víno vo Svätom písme je symbolom lásky. „Tvoja láska lepšia je nad víno.“ (Veľpieseň 1,1)

Ježiš na prosbu svojej matky reaguje: „Čo mňa a teba do toho, žena?“ (Jn 2,4) Na prvé počutie zvláštna rekcia. Čo tým chce Ježiš povedať? Z matky sa stáva Nevesta, symbol celého Izraela, ktorý si uvedomuje svoju zmluvu s Bohom, a znepokojuje ju skutočnosť, že v tomto vzťahu už niet vína, čiže niet lásky.

Ježiš svoj prvý zázrak nevykonal preto, aby ho ľudia obdivovali, nazývali dobrodincom svadobných hostín. On prišiel v prvom rade zmeniť človeka. Začal premenou vody na víno a skončil najväčšou premenou, vína na svoju krv. Aby už na zemi človek mohol ochutnávať najlepšie víno zo svadby Boha so svojím ľudom.

Fr. Šimon OP