Mk 10, 13-16

Ježiš hovorí: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ Hlavnou črtou detí je otvorenosť a schopnosť prijímať dary.

Ježiš zaobchádza s deťmi ako s dospelými, bez toho, aby ich bral na ľahkú váhu alebo ponižoval. Deti v Ježišovej blízkosti dostávajú nové sociálne postavenie.

Božie Kráľovstvo musia všetci ľudia prijať ako dar. Život je dar a Božie kráľovstvo, chápané ako spása, je tiež dar. Byť ako dieťa, to znamená byť schopný ho prijať.

Fr. Šimon OP