Mk 3,20-35
Ježiš pri svojom verejnom účinkovaní začína odhaľovať mystérium, že prichádza od Boha ako jeho Syn. Toto posolstvo sa stretne s nepochopením hneď na dvoch rovinách. Prvou rovinou je jeho pokrvná rodina, ktorá začína o ňom hovoriť, že sa pomiatol. Druhou rovinou sú zákonníci, ktorí hovoria, že je posadnutý Belzebulom, kniežaťom zlých duchov. No Ježiš obom skupinám poslucháčov, ktorí sú voči jeho účinkovaniu rezervovaní, ukazuje cestu. Zákonníkom hovorí, aby neprekrúcali dobro a nevydávali ho za zlo, lebo sa tým ničí pravda a nehovorí z nich viera v Boha, ale pýcha prípadne strach. Rodine odpovedá, že aj oni sú pozvaní stať sa súčasťou väčšej rodiny, rodiny Božích detí skrze plnenie Božej vôle. Na inom mieste hovorí evanjelium detailnejšie: „Ak ja Božou mocou vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Fr. Irenej, OP