Srdce rukyCharakteristika problému 

Birmovanci sú na stretnutí s očakávaním, ale aj s nevôľou alebo nezáujmom, lebo tam „musia byť“ (to treba mať na pamäti). Nevedia, čo ich čaká, sú uzatvorení. 

…Môžete doplniť svoje vnímanie situácie.

Cieľ? 

Snaha vzájomne sa ľudsky zblížiť, spoznávať po mene, krstné meno je cestou k srdcu druhého, budovať vzťah dôvery a prijatia. 

Každý človek už má v sebe nenahraditeľnú hodnotu skôr, akoby čokoľvek pre to urobil. Dozvedáme sa to z Božieho slova, napríklad prorok Izaiáš zapisuje, čo hovorí človeku Boh:
„Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem,
vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.“ (Izaiáš 42, 4)

Tým nám Pán Boh hovorí, že sme – a nikdy sa to nezmení – drahí v jeho očiach. Dokonca aj vtedy, ak my robíme všetko proti tomuto tvrdeniu. 

Je to základný kameň nášho života viery, istota, že som milovaný Bohom.  

Nič v tom nemení náš pocit, ktorý môže byť opačný, aj iné okolnosti môžu potvrdzovať opak. Lebo ak hovoríme o budovaní vzťahu s Bohom, tak ten sa deje v rovine duchovnej, a pocity, emócie sú rovina psychická. Každý človek sa skladá z tela, duše a ducha. 

Pomôcky: 

Svieca a sväté písmo 

(je dôležité, aby tieto dve veci boli vždy prítomné na stretnutí) nám budú pripomínať Ježišovu prítomnosť na našom stretnutí. My nezastupujeme Ježiša. Lebo zastupuje sa ten, kto nie je prítomný, učiteľka, ktorá ochorie, zastupuje sa hráč náhradníkom… 

Ale Ježiš je prítomný a chce byť stále viac – my Ho nezastupujeme, ale Mu umožňujeme, aby sa prejavil, aby nás oslovil Ježiš osobne, keď Mu dávame svoj hlas čítaním Jeho slova.

Teda naša úloha je čo najmenej prekážať Ježišovi, aby On konal svoje dielo medzi nami. Toto treba mať na pamäti – aby pôsobil Duch Svätý, Ježišov Duch, ktorého nám poslal Otec.

Žalm 119, 105 „Tvoje slovo je lampou mojim krokom, svetlom na mojej ceste.“

Na každom stretnutí Ježiša hneď na úvod privítame niekoľkými slovami. 

Svetlo sviece a Sväté písmo – to je najviditeľnejšia prítomnosť Ježiša a Jeho Ducha, treba nám to vedieť, veriť tomu. 

Tieto stretnutia nám majú pomôcť pri hľadaní pravdy o sebe, o Bohu, o živote. Budú nasmerovaním, ale hľadať musí každý sám.

Pekná modlitba, ktorú môžeme použiť, ako nás Boh túži osloviť:

Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetkoŽalm 139, 1
Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš… Žalm 139, 2
Dobre poznám všetky tvoje cesty… Žalm 139, 3
Poznám dokonca aj počet vlasov na tvojej hlave… Matúš 10, 29-31
Stvoril som ťa na svoj obraz… Genezis 1, 27
Vo mne žiješ, hýbeš sa, proste si… Skutky 17, 27-28
Pretože si mojím potomkom… Skutky 17, 28
Poznal som ťa skôr, než si bol počatý… Jeremiáš 1, 4-5
Vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie… Efezanom 1, 11-12
Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe… Žalm 139, 15-16
Ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Skutky 17, 26
To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň… Žalm 139, 14
Utkal som ťa v lone tvojej matky… Žalm 139, 13
A priviedol na svet v deň tvojho narodenia… Žalm 71, 6
Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú… Ján 8, 41-44
Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky… 1.list Jána 4,16
Túžim ťa zahrnúť svojou láskou… 1.list Jána 3, 1
Jednoducho preto, že si mojím dieťaťom a Ja tvojím Otcom… 1.list Jána 3, 1
Ponúkam ti viac, než by ti kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský Otec… Matúš 7, 11
Lebo Ja som dokonalý Otec… Matúš 5, 48
Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja… Jakub 1, 17
Som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby… Matúš 6, 31-33
Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje… Jeremiáš 29, 11
Pretože ťa milujem nekonečnou láskou… Jeremiáš 31, 3
Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné – tak ako zrnká piesku na morskom brehu… Žalm 139, 17-18
Jasám a radujem sa z teba… Sofoniáš 3, 17
Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro… Jeremiáš 32, 40
Pretože si mojím drahocenným vlastníctvom… Exodus 19, 5
Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť… Jeremiáš 32, 41
Chcem ti ukázať mocné a úžasné veci… Jeremiáš 33, 3
Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma… Deuteronomium 4, 29
Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce… Žalm 37, 4
Lebo som to Ja, kto v tebe prebúdza tieto túžby… Filipanom 2, 13
Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť… Efezanom 3, 20
Pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť… 2.Solúnčanom 2, 16-17
Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení… 2.Korinťanom 1, 3-4
Som ti nablízku, keď máš zlomené srdce… Žalm 34, 18
Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Izaiáš 40, 11
Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí… Zjavenie 21, 3- 4
A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi… Zjavenie 21, 3-4
Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša… Ján 17, 23
Cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe… Ján 17, 26
On je dokonalým vyjadrením mojej existencie… Hebrejom 1, 3
Prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s tebou, nie proti tebe… Rimanom 8, 31
A tiež ti povedať, že nepočítam tvoje hriechy… 2.Korinťanom 5, 18-19
Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril… 2.Korinťanom 5, 18-19
Jeho smrť bola tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe… 1.list Jána 4, 10
Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať tvoju lásku… Rimanom 8, 31-32
Keď prijmeš dar – môjho Syna Ježiša – získaš mňa… 1. list Jána 2 ,23
A nič už ťa nikdy neoddelí od mojej lásky k tebe… Rimanom 8, 38-39
Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo… Lukáš 15, 7
Vždy som bol tvojím Otcom a ním aj ostanem… Efezanom 3, 14-15
Moja otázka znie : …Chceš byť mojím dieťaťom? Ján 1, 12-13
Čakám na teba… Lukáš 15, 11-24 

S láskou tvoj Otec, Všemohúci Boh


 1. Por. Rim 8 kap. Nejedná sa o našu lásku ku Kristovi, lebo tá je nedokonalá, môže byť dokonca nulová, ale lásku Krista ku nám, o ktorej píše a ktorú zakúša sv. Pavol.

Metodika na stiahnutie v pdf – kliknite sem