B1 M01 Srdce – rozum – ruky

B1 M01 Srdce – rozum – ruky

Charakteristika problému  Birmovanci sú na stretnutí s očakávaním, ale aj s nevôľou alebo nezáujmom, lebo tam „musia byť“ (to treba mať na pamäti). Nevedia, čo ich čaká, sú uzatvorení.  …Môžete doplniť svoje vnímanie situácie. Cieľ?  Snaha vzájomne sa ľudsky...