Mt 10, 7-13
Keď učeníci uverili vzkriesenému Kristovi, uverili v to, že Boh vedie ich životy. Jeden z nich je aj Barnabáš, ktorého Písmo predstavuje ako človeka plného Ducha Svätého a viery. Znalec Písma si hneď uvedomí, že táto črta odkazuje na starozákonného Jozefa. On je tým úplne prvým, o kom Biblia hovorí, že je plný Božieho Ducha. Keď si faraón vypočuje Jozefovu radu šetriť v čase hojnosti a pripraviť sa na chudobné roky, len žasne: „Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je Duch Boží?“ Jozef z Knihy Genezis neskôr svojim bratom povie, aby sa netrápili, že Boh všetko zlé obrátil na dobré, že to on ho celý život viedol aj napriek ich nenávisti voči nemu. Barnabáš je nasledovník Jozefa aj v tomto, lebo uveril, že jeho život vedie Boh.

Pane, upevni v nás vieru, že riadiš každý náš krok.

Fr. Damián, OP