Jn 3,16-21


Téma lásky je taká široká, že si pod ňou ľudia vedia predstaviť rôzne, niekedy až protichodné obrazy. V mene lásky vedia niekedy ľudia zatvoriť oči aj pred pravdou, krivdou, hriechom… len aby sa mali radi a aby bol pokoj. To nie je láska v duchu evanjelia. Boh posiela svojho Syna na svet, aby ľudia videli, ako Ježiš dokáže milovať Otca, a aby mali na tejto láske účasť v Duchu. V tejto láske niet zrady, klamstva, ochoty obetovať druhých, aby sa sami zachránili, opakovania starých hriechov… Boh dáva svojho milovaného Syna, obetuje seba, aby sme my mali život a mali ho v plnosti. Že sa tento postoj môže stretnúť s nepochopení, odmietnutím, posudzovaním a zavrhnutím? Aj sa stretol. No akákoľvek náhrada tohto bytostného nasmerovania privedie človeka k vnútornému odsúdeniu.

Pane, pritiahni si nás k sebe v Duchu.

Fr. Irenej, OP