Kostol

Kostol

Kostol alebo chrám je miesto stretnutia ľudí s Bohom. Nie je to obyčajná budova. Je určená na bohoslužby. Kostoly alebo chrámy svojou veľkoleposťou a krásou prevyšujú ekonomické možnosti väčšiny veriacich. A predsa ich ľudia vždy budovali, ony predstavujú túžbu...
Miništrant

Miništrant

/slovo miništrovať je z latinského slova ministrare – slúžiť, „posluhovať pri stole“. Táto služba bola prítomná od začiatku Cirkvi. Postupne dostávali slávnostné oblečenie, aby sa aj takto zvýraznila ich dôležitá úloha, ktorú mali pri slávení svätej omše. Oni sú...