Omšový misál

Omšový misál

Všetky modlitby, ktoré sa používajú pri použití kalicha, patény, korporálu alebo purifikatória, sú napísané vo veľkej knihe, ktorá sa prináša na oltár v čase, keď sa pripravujú obetné dary. Veriaci vidia objemnú knihu. Visia z nej stužky a záložky, ktoré pomáhajú...
Purifikatórium

Purifikatórium

Pod korporálom, pallou a paténou je azda to najviditeľnejšie prevísajúce biele plátno, ktoré zakrýva kalich pod paténou. Je dlhé cca 40 cm a trikrát preložené. Je to ako malý uteráčik. Používa sa pri prijímaní Eucharistickej krvi, očisťovaní patény a osušovaní...
Paténa

Paténa

Kým kalich pojme víno, pod Pallou je paténa, ktorá má za úlohu pojať veľkú hostiu, aby ju veriaci dobre videli. Preto paténa, keďže sa jej dotýka Eucharistia, má byť zlatá alebo pozlátená. Má vnútornú kruhovú priehlbinu, do ktorej presne zapadá veľká celebračná...
Palla

Palla

Pod veľkým štvorcom zloženého korporálu je menší štvorec, takzvaná palla, a slúži na prikrytie kalicha.  Je to spravidla tvrdý papier, kartón obalený ozdobnou látkou, ktorá sa vo svojich farbách môže meniť podľa liturgického obdobia a spravidla je na nej vyšitý aj...
Korporál

Korporál

Korporál slúži na vytvorenie najdôležitejšej, najposvätnejšej zóny narábania s Eucharistiou, s Telom Kristovým. Na kalichu je položený najvyššie, aby ho mohol ako prvý, miništrant alebo celebrant, rozprestrieť na oltár. Je to biele naškrobené plátno štvorcového tvaru...
Kalich

Kalich

Liturgické predmety sú vyňaté z bežného používania. Rovnako ako v prípade chrámu, aj tu platí, že veriaci chcú darovať pre potreby liturgie to najlepšie. A tak ich krása a umelecká hodnota je tiež, istým spôsobom, vonkajším prejavom viery. Kalich Kalich je nádoba na...