Purifikatórium na kalichu

Pod korporálom, pallou a paténou je azda to najviditeľnejšie prevísajúce biele plátno, ktoré zakrýva kalich pod paténou. Je dlhé cca 40 cm a trikrát preložené.

Je to ako malý uteráčik. Používa sa pri prijímaní Eucharistickej krvi, očisťovaní patény a osušovaní kalicha. Nazývame to purifikácia – čiže čistenie.

Keď sa všetko z kalicha rozloží, tak purifikatórium sa kladie vedľa korporála, aby ho kňaz mal poruke a mohol kedykoľvek použiť.

Purifikatórium rozprestreté