PallaPod veľkým štvorcom zloženého korporálu je menší štvorec, takzvaná palla, a slúži na prikrytie kalicha. 

Je to spravidla tvrdý papier, kartón obalený ozdobnou látkou, ktorá sa vo svojich farbách môže meniť podľa liturgického obdobia a spravidla je na nej vyšitý aj nejaký eucharistický motív.

Chráni víno a následne Eucharistickú krv najmä v lete počas zvýšeného pohybu hmyzu v prostredí. Palla je na to, aby chránila Eucharistickú krv, ktorá je v kalichu v prípade, že z prostredia by do kalicha mohlo niečo nežiaducim spôsobom preniknúť.

 

Palla na kalichu