Omšový misálVšetky modlitby, ktoré sa používajú pri použití kalicha, patény, korporálu alebo purifikatória, sú napísané vo veľkej knihe, ktorá sa prináša na oltár v čase, keď sa pripravujú obetné dary. Veriaci vidia objemnú knihu. Visia z nej stužky a záložky, ktoré pomáhajú dôstojnému listovaniu počas svätej omše. Aby miništrant alebo kňaz mohol po predchádzajúcej modlitbe nalistovať tú, ktorá nasleduje. Nazýva sa Rímsky misál, lebo naša liturgia, čiže spôsob prežívania katolíckej viery, je rímskokatolícka.

V Rímskom misáli sú všetky modlitby, ktoré sa kňaz modlí počas celého roka. Je v nej aj kalendár jednotlivých slávností, sviatkov, spomienok. Obsahuje tiež presné inštrukcie, ako sa má slúžiť správne, dôstojne, hlboko a zbožne svätá omša. Slová eucharistického premenenia sú v vytlačené špeciálne veľkými písmenami, keďže je to najposvätnejší okamih svätej omše. Aby každý kňaz dobre videl a mohol správne čítať slová, ktoré mocou Ducha Svätého premieňajú chlieb a víno na Ježišovo Telo a Krv.

Všetko má viesť k tomu, aby sme chránili, uctievali a zvelebovali Ježiša Krista prítomného v premenenom chlebe a premenenom víne. Aby sa svätá omša slúžila dôstojne, lebo sa jedná o dotyk človeka s Bohom a neba so zemou. Aj keď sú to detaily, ale pre nás veriacich dôležité, lebo aj nimi chránime posvätné tajomstvá našej viery, aby nikdy nedošlo k zneucteniu. Aby sme Eucharistiu slávili a prijímali s čo najväčšou zbožnosťou, vierou a úctou.

Omšový misál otvorený