Liturgické predmety sú vyňaté z bežného používania. Rovnako ako v prípade chrámu, aj tu platí, že veriaci chcú darovať pre potreby liturgie to najlepšie. A tak ich krása a umelecká hodnota je tiež, istým spôsobom, vonkajším prejavom viery.

Kalich

Kalich je nádoba na víno, ktoré sa pri svätej omši premieňa na Kristovu krv.

Má sa zhotovovať zo vzácneho a trvácneho materiálu, ak je to kov menej vzácny ako zlato, má sa aspoň vo vnútri pozlátiť.

Obrázok miništranta

Miništrant

Keď sa ale pozrieme pozornejšie, zbadáme, že nejde len o postavu. 

Na obrázku je kalich s hostiou. 

Každý z nás má niečo spoločné s omšovým kalichom – my všetci patríme Pánovi a vždy, keď ideme na sväté prijímanie, on je v nás. 

Pane, tak, ako kalich, aj ja som nositeľom posvätného. 

Nosím v sebe Teba. 

Chcem byť tou najkrajšou nádobou, v ktorej si prítomný.