Kým kalich pojme víno, pod Pallou je paténa, ktorá má za úlohu pojať veľkú hostiu, aby ju veriaci dobre videli. Preto paténa, keďže sa jej dotýka Eucharistia, má byť zlatá alebo pozlátená. Má vnútornú kruhovú priehlbinu, do ktorej presne zapadá veľká celebračná hostia.

Paténu zvyčajne zdobí kríž, pripomínajúci, že premenenie sprítomňuje Ježišovu kalvársku obetu na kríži. Na paténu kňaz kladie späť premenenú hostiu a spolu s kalichom ju dvíha počas veľkej doxológie – skrze Krista s Kristom a v Kristovi.

Na začiatku na paténe dvíha chlieb a hovorí: „Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života.“

Paténa má kruhový tvar preto, aby pripomínala večnosť, lebo kruh sa nekončí. Eucharistia je chlieb anjelský, ktorý nás vedie do večnosti.