KorporálKorporál slúži na vytvorenie najdôležitejšej, najposvätnejšej zóny narábania s Eucharistiou, s Telom Kristovým. Na kalichu je položený najvyššie, aby ho mohol ako prvý, miništrant alebo celebrant, rozprestrieť na oltár. Je to biele naškrobené plátno štvorcového tvaru cca 40×40 cm. Je na ňom vyšitý malý krížik a môže mať aj ozdobné lemovanie.

Pomenovanie pochádza od slova /korpus/ – telo. Historicky symbolizuje pohrebné plátno, do ktorého bolo zavinuté Ježišove telo a ktoré apoštoli našli po zmŕtvychvstaní v prázdnom hrobe.

Na oltári nad korporálom dochádza k premeneniu chleba na Telo Kristovo a víno na Kristovu Krv. Nad korporálom sa Chlieb láme a na korporál sa kladú ďalšie posvätné nádoby s Eucharistiou pred svätým prijímaním.

Nad korporálom sa tiež purifikujú, čiže čistia, posvätné nádoby. Úlohou tohto štvorcového plátna je, aby zachytilo každý prípadný kúsok odlomenej Eucharistie. Na konci ho vždy skladajú dovnútra, aby sa všetky prípadné úlomky zachytili a špecifickým spôsobom spracovali.

 

Zložený korporál