Biskupský chrám - Katedrála sv. Františka Saleského v Banskej BystriciKostol alebo chrám je miesto stretnutia ľudí s Bohom. Nie je to obyčajná budova. Je určená na bohoslužby. Kostoly alebo chrámy svojou veľkoleposťou a krásou prevyšujú ekonomické možnosti väčšiny veriacich. A predsa ich ľudia vždy budovali, ony predstavujú túžbu ľudstva obdarovať Stvoriteľa – Darcu všetkého, čo je. 

Ježiš a kostol

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ (Jn 2, 13-17)

Tržnica
Na tržnici aj v chráme môžeme stretnúť veľa ľudí. Boli to miesta stretnutia. Aj tržnice. Ľudia prišli na nákupy a popri tom debatovali, dozvedali sa novinky… No tržnica je na obchodovanie, chrám je miestom stretnutia sa s Bohom. 

Dom Otca
Ježiš však chrám nazýva inak. Nazýva ho domom svojho Otca – teda Božím domom. Aj každý kostol je Božím domom. Ale nie preto, že by Boh potreboval domy z tehál a kameňa. Chrámy stavajú ľudia, lebo chcú mať miesta, kde sa budú všetci spolu stretávať s Bohom.

Nie je dom ako dom
Kostoly vždy patrili k najzaujímavejším objektom. Ľudia si na nich dávali záležať, pretože to malo byť miesto stretnutia s Bohom. A tak, hoci žili v drevených chalúpkach, kostol chceli veľký, zdobený a z kameňa. To všetko pre Pána. Kostol sa od ostatných budov odlišuje účelom, tvarom, zariadením a niektorými špecifickými časťami. 

Modlitba:
Svätý Pavol aj nám pripomína: „…vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás“ (1Kor 6, 19). 

Teda každý človek je chrámom – miestom stretnutia s Bohom.
Chrámy sú veľkolepé a krásne. Aj my, Pane, chceme byť krásni pred Tebou.
V chráme hľadajú ľudia útechu a pomoc. Aj my, Pane, chceme byť ochotní pomáhať.
Tu sme, Pane, premeň nás na živé chrámy.

Dôležité kostoly pre nás:
Farský kostol svätého Dominika Zvolen-Západ.
Biskupský kostol svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
Pápežský kostol svätého Petra v Ríme.

Stiahnuť článok