Otvorené modlitbove stretnutie

Otvorené modlitbove stretnutie

Drahí priatelia, odpovedajme na naliehavú výzvu Panny Márie k modlitbe za pokoj vo svete. Panna Mária nás prostredníctvom vizionárky Marije Lunetti pozvala modliť sa počas novény k 43. výročiu jej zjavení každý večer o 22.00 na vrchu Podbrdo a po modlitbe ruženca bude...
Zbierka školských potrieb

Zbierka školských potrieb

Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva k zbierke školských potrieb pre rodiny našej farnosti. Aj jeden zošiť darovaný z lásky sa počíta. Školské potreby prinášajte do vestibulu kostola sv. Dominika, Zvolen-Západ. Môžete priniesť: zošity, perá, ceruzky, farbičky, gumy,...
Sv. omša s Lámačskými chválami

Lámačské chvály vo Zvolene

Pozrite si videozáznam modlitieb chvál so svedectvami spoločenstva Dismas, ktoré sa uskutočnili vo Zvolene, 4. 11. 2022....
Kurz o službe a proroctve – vdp. Slavomír Palfi

Kurz o službe a proroctve – vdp. Slavomír Palfi

Ani v lete spoločenstvo sv. Zdislavy nazaháľalo. Naďalej sme sa stretávali na modlitbách. V dňoch 12. – 13. augusta sme zažili úžasný čas spolu na kurze o službe a proroctve. Kurz viedol vdp. Slavomír Palfi. Vypočujte si krátku ukážku z prednášky. Požehnanú...
Modlitby za pokoj na Ukrajine 13. 3. 2022

Modlitby za pokoj na Ukrajine 13. 3. 2022

Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva v nedeľu 13. 3. 2022 o 14.00 hod. v našom kostole na spoločné modlitby za pokoj na Ukrajine. Zmierna poklona bude prebiehať od 14-tej hodiny do večernej svätej omše. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii...