Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva v nedeľu 13. 3. 2022 o 14.00 hod. v našom kostole na spoločné modlitby za pokoj na Ukrajine. Zmierna poklona bude prebiehať od 14-tej hodiny do večernej svätej omše. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Program:
Adorácia
Modlitby posvätného ruženca
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Krížová cesta
Chvály