Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva k zbierke školských potrieb pre rodiny našej farnosti. Aj jeden zošiť darovaný z lásky sa počíta.

Školské potreby prinášajte do vestibulu kostola sv. Dominika, Zvolen-Západ.

Môžete priniesť: zošity, perá, ceruzky, farbičky, gumy, strúhadlá, nožnice, tyčinkové lepidlá, pravítka, peračníky…

Pán Boh zaplať´!

Zbierka školských potrieb Zvolen 2023